ANT+ Plugins Service Icon

ANT+ Plugins Service

6.5M2.5 MB4.22
Ứng dụng tin cậy
Tải về

Mô tả của ANT+ Plugins Service

<i>This service is similar to the system components that enable other forms of wireless connectivity on your phone (ie. WiFi, NFC) and will not run or use system resources unless you start an app that requires ANT wireless communication. It is pre-installed by your device manufacturer to allow the built-in ANT wireless hardware already present in your mobile device to operate. If you do not intend to use this feature there will be no impact to your system and no further action is required.</i>

<i>If this service is not pre-installed on your phone you may still be able to enable ANT+ communication, see http://www.thisisant.com/developer/ant/ant-in-android/ for more info.</i>

The ANT+ Plugins enable other apps to communicate with millions of ANT+ wireless enabled devices. These other applications which utilize the plugins will allow you to do things such as collect, transfer, and view your sport, health, and fitness data in real time. New apps, devices, and profiles are continually being developed, with endless opportunity for personal monitoring and other low-power communication applications.

The current version of the plugins supports the following ANT+ profiles:

-<b>Bike Power</b>: Receive power data from ANT+ cycling power meters. Includes seamless support for all power meter types and the new advanced data sent from meters such as the Garmin Vector

-<b>Audio, Video, and Generic Controls profiles</b>: Send and Receive control data with remote controls (IE: use a remote control watch app to control your MP3 player or camera)

-<b>Heart Rate</b>: Receive live heart rate data from heart rate straps produced by many popular manufacturers

-<b>ANTFS Watch downloader utility</b>: Download saved activities from ANTFS enabled watches

-<b>Bike Speed and Cadence</b>: Receive live bike speed, distance, and/or cadence data

-<b>Blood Pressure</b>: Download saved measurement data from blood pressure devices

-<b>Stride-based Speed and Distance Monitor</b>: Receive live speed and distance data from footpods

-<b>Fitness Equipment</b>: Connect to ANT+ enabled fitness equipment to receive live workout data

-<b>Geocache</b>: Search for and receive/send data with remote devices such as the Garmin Chirp

-<b>Weight Scale</b>: Read and download weight data and advanced body measurements such as BMI from ANT+ enabled weight scales

-<b>Environment</b>: Receive temperature data and records from remote temperature sensors such as the Garmin Tempe

<u>Attention Developers!</u> Using the ANT+ plugins in your app to communicate with ANT+ devices is quick, easy, and free and uses a simplified API that doesn't require referencing technical documents or learning new protocols. Visit the ANT Android Developer page http://www.thisisant.com/developer/ant/ant-in-android/ for more info and to download the SDK.

<i><u>Note</u>: This application is a service that other applications use to communicate with ANT+ devices. It can not be launched directly. List of certified applications: http://www.thisisant.com/directory/filter/~/115/~/

<u>Also note</u>: This service requires the ANT Radio Service to be installed and requires hardware support built into your phone or via an adapter. Please refer to the ANT Radio Service listing for more info and hardware requirements (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dsi.ant.service.socket) or http://www.thisisant.com/consumer/ant-101/ant-in-phones/
</i>

ANT+ is an established wireless technology with over 60 million devices in the market. With ANT+ you have the opportunity to link to top devices and applications to collect, transfer and track your very own data. ANT+ is an extremely power efficient solution with advanced functionality, that gives you the most reliable data, simply and easily. Look for the ANT+ logo on your devices to ensure you get the best in sport, fitness and health monitoring.

Please send any questions to android@thisisant.com.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none"><i> Dịch vụ này cũng tương tự như các thành phần hệ thống cho phép các hình thức khác của kết nối không dây trên điện thoại của bạn (tức là WiFi., NFC) và sẽ không chạy hoặc sử dụng tài nguyên hệ thống, trừ khi bạn bắt đầu một ứng dụng mà yêu cầu thông tin liên lạc không dây ANT. Nó được cài đặt sẵn bởi nhà sản xuất thiết bị của bạn để cho phép xây dựng trong ANT phần cứng không dây đã có mặt trong điện thoại của bạn để hoạt động. Nếu bạn không có ý định để sử dụng tính năng này sẽ không có tác động đến hệ thống của bạn và không có thêm hành động được yêu cầu.

<i> Nếu dịch vụ này không được cài đặt sẵn trên điện thoại của bạn, bạn vẫn có thể để cho phép ANT + giao tiếp, xem http://www.thisisant.com/developer/ant/ant-in-android/ cho biết thêm. < / i>

Các Plugins ANT + cho phép các ứng dụng khác để giao tiếp với hàng triệu thiết bị ANT + dây được kích hoạt. Các ứng dụng khác mà sử dụng các plugin sẽ cho phép bạn để làm những việc như thu thập, chuyển nhượng, và xem thể thao, y tế, thể dục và dữ liệu của bạn trong thời gian thực. Ứng dụng mới, các thiết bị, và hồ sơ liên tục được phát triển, với cơ hội vô tận cho các giám sát cá nhân và các ứng dụng thông tin liên lạc điện năng thấp khác.

Phiên bản hiện tại của các plugin hỗ trợ ANT + cấu hình sau:

- <b> xe đạp điện : Nhận dữ liệu từ điện ANT + đi xe đạp điện mét. Bao gồm hỗ trợ hoàn hảo cho tất cả các loại đồng hồ điện và các dữ liệu tiên tiến mới được gửi từ mét như Vector Garmin

- <b> Audio, Video, và Generic Controls hồ sơ : Gửi và nhận dữ liệu điều khiển với bộ điều khiển từ xa (IE: sử dụng một ứng dụng kiểm soát đồng hồ từ xa để điều khiển máy nghe nhạc MP3 của bạn hoặc máy ảnh)

- <b> Heart Rate : Nhận dữ liệu nhịp tim trực tiếp từ dây đai nhịp tim được sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất nổi tiếng

- <b> tiện ích downloader ANTFS Xem : Tải về lưu hoạt động từ ANTFS kích hoạt đồng hồ

- <b> Speed ​​Bike và Cadence : Nhận tốc độ live xe đạp, khoảng cách, và / hoặc dữ liệu nhịp

- <b> huyết áp : Tải về lưu dữ liệu từ các thiết bị đo huyết áp

- <b> Speed ​​Stride-based và cách Monitor : Nhận tốc độ dữ liệu trực tiếp và khoảng cách từ footpods

- <b> Fitness Thiết bị : Kết nối ANT + kích hoạt thiết bị tập thể dục để nhận dữ liệu tập luyện sống

- <b> Geocache : Tìm kiếm và nhận / gửi dữ liệu với các thiết bị từ xa như Garmin Chirp

- <b> Trọng lượng Scale : Đọc và tải dữ liệu trọng lượng và số đo cơ thể nâng cao như BMI từ ANT + bật Cân trọng lượng

- <b> Môi trường : Nhận dữ liệu nhiệt độ và hồ sơ từ các cảm biến nhiệt độ từ xa như Garmin Tempe

<u> Chú ý phát triển! Sử dụng ANT + plugins trong ứng dụng của bạn để giao tiếp với các thiết bị ANT + là nhanh chóng, dễ dàng và miễn phí và sử dụng một API đơn giản mà không cần tham khảo tài liệu kỹ thuật hoặc học tập các giao thức mới. Truy cập vào trang Developer ANT Android http://www.thisisant.com/developer/ant/ant-in-android/ cho thêm thông tin và để tải về SDK.

<i> <u> Note : Ứng dụng này là một dịch vụ cho các ứng dụng khác sử dụng để giao tiếp với các thiết bị ANT +. Nó không thể được đưa trực tiếp. Danh sách các ứng dụng được chứng nhận: http://www.thisisant.com/directory/filter/~/115/~/

<u> Cũng lưu ý : Dịch vụ này đòi hỏi các dịch vụ vô tuyến ANT để được cài đặt và yêu cầu hỗ trợ phần cứng được xây dựng vào điện thoại hoặc thông qua một adapter. Vui lòng tham khảo danh sách ANT Radio Service cho biết thêm và yêu cầu phần cứng (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dsi.ant.service.socket) hoặc http: // www. thisisant.com/consumer/ant-101/ant-in-phones /

ANT + là một công nghệ không dây thành lập với hơn 60 triệu thiết bị trên thị trường. Với ANT + bạn có cơ hội để liên kết với các thiết bị hàng đầu và các ứng dụng để thu thập, chuyển giao và theo dõi dữ liệu của bạn rất riêng. ANT + là một giải pháp cực kỳ năng lượng hiệu quả với chức năng tiên tiến, cung cấp cho bạn các dữ liệu đáng tin cậy nhất, đơn giản và dễ dàng. Hãy tìm những ANT + logo trên thiết bị của bạn để đảm bảo bạn có được tốt nhất trong thể thao, tập thể dục và theo dõi sức khỏe.

Xin vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi để android@thisisant.com.

</u>
</u></i>
</u>
</b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b>

</i>
</i></div> <div class="show-more-end">

Đọc thêm

Xếp hạng của người dùng

Những đánh giá và xếp hạng này đến từ người dùng ứng dụng Aptoide. Để đánh giá và xếp hạng ứng dụng này, vui lòng cài đặt Aptoide

4.22
0
5
50
4
9
3
16
2
2
1
4

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Đánh giá của người dùng

ANT+ Plugins Service - Thông tin APK

Phiên bản APK
3.6.40
Khả năng tương thích với Android
Android 2.1+ (Eclair)
Lập trình viên
ANT+